<<  Havalandırma Filtre Sistemleri  >>
 
       
                 

Panel tip filtreler; Kaba liflerden yapılmış ve yüksek boşluk oranına sahip filtrelerdir. Bu filtreler düşük maliyetli olmasına karşılık, yüksek hava hızında düşük performans sergiler. Daha çok yüksek verimli filtrelerden önce ön filtre olarak kullanılır. Filtrelime ortamı, taneciklerin yapışmasını kolaylaştırmak için, yağ gibi viskoz bir madde ile kaplanmıştır. Filtreler yapışkan madde kaplı tip ve kuru tip olmak üzere iki kısma ayrılır. 

 

Torbalı filtreler; mekanik olarak sağlam ve güçlü, yüksek kaliteli sentetik filtrelime ortamından yapılmıştır. Bunlar, yüksek toz tutma ve hava temizleme kapasitesi gerektiren uygulamalarda yüksek performans göstermeleriyle ünlüdür. Güçlü, sağlam malzemelerden yapılmış olan bu filtreler mükemmel bir aşınma dayanımına sahiptir. % 100’e varan bağıl nem, yüksek debi ve ağır toz yükü koşullarında gayet iyi bir performansa sahiptir.

Hepa Filtreler; Hijyenik ortamlar için kullanılır. Verimleri çok yüksektir. Ameliyathaneler, elektronik ve kimya endüstrisi en yaygın kullanım alanlarıdır. Hepa filtreler, yüzey hızının fonksiyonu olan, dirençli tasarımlarından dolayı mükemmel bir hava temizleme verimine sahiptir. Yüksek kaliteli MDF hücre çeperleri geçirimsiz bir yapı sağlar.

Turbo kompresör ve gaz filtreleri; Enerji verimi, çeşitli işletim koşullarında yüksek verimli hava filtrelemesini sağlamak için kullanılır. Filtre değişimleri arasında uzun sürelerin geçmesinin gerektiği durumlarda, bu filtrenin yüksek toz tutma kapasitesi, diğer döner makine bariyer filtrelerininkinden daha uzun bir filtre hizmet ömrü sağlar.

Kompakt tip filtreler; Tasarımları ve termoplastik separatörleri olan kıvrımlı ortam paketleriyle, değişken hava hacimli sistemlerde kullanılır. Yinelenen fan durmalarına, yüksek bağıl neme ve kesintili olarak suya maruz kaldıklarında istenen hava kalitesini sağlar. Bu filtreler hafif ve montajı kolaydır.  Yüksek debi 5000 m³/saaate kadardır. Zor çalışma koşullarında mükemmel sonuç verir.  Yüksek toz tutma kapasitesi vardır.

Sulu filtreler; Restoran, bar gibi kimyasal içeriği olmayan ama etrafa kötü ve istenmeyen kokular yayan işletmelerin kullanması gereken havalandırma sistemidir. Sulu filtreleme alışveriş merkezi gibi insan yoğunluğu çok olan yerlerde kötü koku yayılımını engellemek ve sağlıklı bir hava için şarttır.

Sulu filtre çalışma şekli kirli havayı su ile çökertme olarak özetlenebilir. Filtre içerisindeki şapka üzerinde bulunan bacayı çevreleyen fıskiyelerle yapılan püskürtme sayesinde su ile partiküller karşılaşarak baca içerine çökertilerek hapsolur. Hapsolan partiküller baca tahliyesinden kanalizasyona atılır. Dumandaki kükürt dioksit oranının ayarlanmasını sağlar. Sulu filtre pide ve ekmek fırınlarında, alışveriş merkezinde, barlarda, otel, konut, kafeterya gibi alanlarda faaliyet gösterir.